Citat ur Moderaternas idéprogram

Mycket fascinerande, stimulerande och förskräckande blogg!

Hållplats Hådén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I helgen ska Moderaternas arbetsstämma troligen ändra den uppmärksammade historieförfalskningen i sitt idéprogram. Det lär dock inte stoppa skämten kring #stuffmoderaternadid

Mindre känt är hur många andra häpnadsväckande citat som finns i Moderaternas idéprogram. Den röda tråden i det blå programmet är att glappet mellan ord och handling är enormt.

SvD beskrev det som ”ett idéprogram för ett parti som helst inte vill ha något program”. Katrine Kielos beskrev det som ”ett floskelmaraton på speed” med ”obegripliga hurtigheter som i någon skruvad värld hade kunnat stå på lappen i en lyckokaka om hattmakaren från Alice i Underlandet startade Kinarestaurang tillsammans med Per Schlingmann”.

I min genomgång av citat ur Moderaternas idéprogram nedan så markeras citat ur idéprogrammet med ”M:” och mina kommentarer till citaten med ”GH:”.

M: ”Moderaterna ska alltid vara sin…

View original post 1 422 fler ord

Annonser

What is Happenning in Istanbul?

Bidragsfusk och skattefusk bedöms olika i högerns Sverige.

En artikel som ger perspektiv

Björn Alvebrand

Publicerad 2016-05-11
ChMtRjNWYAAZ-SkMot bakgrund av de nu släppta Panamadokumenten kan det finnas goda skäl att lyfta fram hur fuskdebatten sett ut tidigare samt hur den utvecklats där partierna tävlat om hur man vill sänka skatter och skapa försämrade ekonomiska incitament för de medborgare som redan tidigare haft svårt att ekonomiskt klara sin vardag.
När jag skrev denna krönika 2012 var det allmänt känt att det fuskades mycket med skatter särskilt vad avser momsen samt utnyttjandet av de vid tiden förmånliga ränteavdragen för företagen – vissa nolltaxerade till och med.
Vad som inte då var känt var hur enskilda personer och företag undandrog sig skatt genom att använda sig av de så kallade brevlådeföretagen som bankerna välvilligt och gärna hjälpte till med.
Det fanns till och med sådana amoraliska figurer i Riksdagens skatteutskott för bland annat Moderaterna som med största sannolikhet satt där med ett personligt syfte.
Den vanliga människan – du och jag – sjuksköterskan, byggjobbaren…

View original post 1 840 fler ord

Modern Psykologi

Det gick trögt för Martin Ingvar att lära sig läsa. Men hans tålmodiga mamma tragglade med honom. Det är inte alla förunnat att ha en sådan mamma. Det är därför han är så arg på den svenska skolan. Att den har tappat greppet om dem som behöver träna. Läs Ann Lagerströms intervju med Martin Ingvar, ur Modern Psykologi: Hjärnan 6/2012.

Neuroforskaren Martin Ingvar är förtvivlad, arg – ja faktiskt rasande. Och nu tvingar han sig själv att säga de där orden som tillhör de sorgligaste han vet:
– Vad var det jag sa!
Det var tjugo år sedan han i en artikel varnade för att svenska barn var på väg att tappa greppet om läsandet. En gång i tiden var Sverige ett föredöme och toppade läskunnighetslistan. Nu har vi halkat ner under 15:e plats, och 25 procent av pojkarna går ut skolan utan att klara av att läsa en lite…

View original post 2 071 fler ord

Pluralistisk svensk identitet är vägen framåt

Under det gångna året har svenskhetens innebörd diskuterats ur olika synvinklar och ofta kopplats till etnicitet. Man är född svensk och bör ha varit svensk i generationer för att få kalla sig svensk. Svenskhet definierad på detta sätt är helt exkluderande för  dem som kommit från andra länder. Svensk kan man aldrig bli. Det är något man är.

Begrepp som assimilation (SD) har ställts mot multikultur.(Kultureliten?). Assimilationsförespråkarna bejakar iden om att invandrare så snabbt som möjligt ska både känna och bete sig som ”svenskar” och smältas ner i den tänkta, givna kulturen.

Mot detta står multikulturalismen som vill bejaka och respektera att invandrare kan värna och behålla sin egen kultur bredvid andra kulturer i samhället. Risken med denna modell är naturligtvis enklavisering och isolering i olika befolkningsmässiga öar.

Begreppet ” pluralistisk svensk identitet” kan visa på en tredje väg att tänka om svenskhet. Betoningen på ordet pluralistisk implicerar att svenskheten inte är av gud given utan innebörden i svensk identitet förändras ständigt i kontakt med nya ideer och erfarenheter. Vare sig julgran, lucia,pepparskaksgubbar och midsommarfirande har en lång historia i vårt land och våra traditioner är i ständig förändring. Denna förändring bör bejakas  enligt pluralisterna och vi ska undvika vår rädsla för nyheter.

Förutom betoning på pluralism betonar begreppet ”pluralistisk svensk identitet” också vikten av att hitta en nationell identitet som inte är baserad på etnicitet utan på den gemensamma känslan och omsorgen om det essentiella i att vara svensk. Det stora projektet framöver är att gemensamt hitta just denna essens.

Frihet, öppenhet, demokrati är några av de begrepp som vi alla kan samlas kring oberoende av ursprung.

Vilka andra ord tycker du är viktiga att få med i din pluralistiska svenska identitet?

Om hur man skapar en seriemördare

Jag har nu blivit färdig med läsningen av Hannes Råstams bok: ”Fallet Thomas Quick”.
Hannes Råstam har gjort ett hästjobb, där han enträget gått igenom förundersökningar i alla de fall Thomas Quick påstått sig ha begått mord. Han visar på ett övertygande sätt hur denna rättsskandal varit möjlig genom en kombination av den mentalt störde Thomas Quicks uppfinningsrikedom, åklagare Christer van der Kwasts äregirighet, vinklade förhörsmetoder och en unken psykiatrisk vårdtradition på Säters mentalsjukhus.

Lägg därtill en underlig psykologisk teori i Sätertappning, som företräds av psykolog Birgitta Ståhle och minnnesforskaren/minneskonstnären Sven Åke Christiansson, som är professor i psykologi i Stockholm och det kan bara barka åt helvete med en osannolik rättsskandal som följd.
I boken beskrivs den sektlika mentalitet, som utvecklas mellan Quick, åklagare, försvarare, förhörsledare,psykiatri och psykologi.

Boken är ett övertygande inlägg i debatten om Thomas Quick som seriemördare alternativt mytoman och visar  hur man ska undvika att blanda psykologi, psykiatri och juridik, om man inte vill skapa en riktig häxbrygd av villfarelser.

 

Läs den!

 

Kränkta fosterbarn

Jag vet att många fosterbarn känner sig kränkta p.g.a. att de varit i fosterhem och man har därför krävt ursäkt och ekonomisk ersättning för vad man utsatts för. Rent juridiskt har staten ingen skyldighet att agera i frågan. En utredning har gjorts, som handlar om barn som varit i fosterhem mellan 1920 till 1980. Utredningen utmynnade i förslag på ursäkt från staten i särskild ceremoni och förslag till 250.000 i ersättning. Regeringen beslutade om att en ursäkt är riktig men inte ekonomisk ersättning.

Med tanke på att tidsperioden ligger långt tillbaka i tiden och att fosterhemsplaceringarna skedde i enlighet med vad man då trodde var rätt, tycker jag att regeringen fattat ett riktigt beslut. En regering måste hålla sig till juridiken och inte tillämpa nutida moral på gamla tider. Annars hamnar vi i ett gungfly av rättsosäkerhet. Hur många barn har inte behandlats illa förr när synen på barn var annorlunda?

Jag tänker då främst på gruppen utvecklingsstörda barn, som på rekommendation av läkare och socialvård, stoppades in på stora institutioner, där de vare sig fick möjlighet till relationer eller ens basal pedagogik. Både fysiska övergrepp och psykiska hörde till vardagen. Ett övergrepp, som drabbade de flesta flickor med utvecklingsstörning, var tvångssterilisering, en behandling, som tillämpades mellan 1936 – 1975, som ett led i den sociala ingenjörskonst, som då omhuldades.

Självklart var detta enorma övergrepp på barn men de går ej att frikoppla från den tidens anda. Det är knappast rimligt att nuvarande regering ska ersätta för detta, hur barbariska vi än tycker att den tidens behandlingar var. Samma tokigheter har man naturligtvis gjort sig skyldig till inom psykiatrin, där behandlingen av patienterna på 20- 50-talet med dagens syn i mångt och mycket var misshandel och vanvård.

Men att rätta till det förflutna med ceremonier och pengar låter sig inte göras.

Satsa pengar på att göra nutidens socialtjänst mer rättssäker om det behövs och satsa inte pengar på vanvård i det förflutna. Land ska med lag byggas. Så låt oss hålla oss till juridiken och inte förfalla i att låta vårt ”tycka synd om” leda till ett ogenomtänkt beslut. Sorgligt om hela frågan förfaller till partipolitiskt taktikiserande.