Citat ur Moderaternas idéprogram

Mycket fascinerande, stimulerande och förskräckande blogg!

Hållplats Hådén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I helgen ska Moderaternas arbetsstämma troligen ändra den uppmärksammade historieförfalskningen i sitt idéprogram. Det lär dock inte stoppa skämten kring #stuffmoderaternadid

Mindre känt är hur många andra häpnadsväckande citat som finns i Moderaternas idéprogram. Den röda tråden i det blå programmet är att glappet mellan ord och handling är enormt.

SvD beskrev det som ”ett idéprogram för ett parti som helst inte vill ha något program”. Katrine Kielos beskrev det som ”ett floskelmaraton på speed” med ”obegripliga hurtigheter som i någon skruvad värld hade kunnat stå på lappen i en lyckokaka om hattmakaren från Alice i Underlandet startade Kinarestaurang tillsammans med Per Schlingmann”.

I min genomgång av citat ur Moderaternas idéprogram nedan så markeras citat ur idéprogrammet med ”M:” och mina kommentarer till citaten med ”GH:”.

M: ”Moderaterna ska alltid vara sin…

Visa originalinlägg 1 422 fler ord

What is Happenning in Istanbul?

Bidragsfusk och skattefusk bedöms olika i högerns Sverige.

En artikel som ger perspektiv

Björn Alvebrand

Publicerad 2016-05-11
ChMtRjNWYAAZ-SkMot bakgrund av de nu släppta Panamadokumenten kan det finnas goda skäl att lyfta fram hur fuskdebatten sett ut tidigare samt hur den utvecklats där partierna tävlat om hur man vill sänka skatter och skapa försämrade ekonomiska incitament för de medborgare som redan tidigare haft svårt att ekonomiskt klara sin vardag.
När jag skrev denna krönika 2012 var det allmänt känt att det fuskades mycket med skatter särskilt vad avser momsen samt utnyttjandet av de vid tiden förmånliga ränteavdragen för företagen – vissa nolltaxerade till och med.
Vad som inte då var känt var hur enskilda personer och företag undandrog sig skatt genom att använda sig av de så kallade brevlådeföretagen som bankerna välvilligt och gärna hjälpte till med.
Det fanns till och med sådana amoraliska figurer i Riksdagens skatteutskott för bland annat Moderaterna som med största sannolikhet satt där med ett personligt syfte.
Den vanliga människan – du och jag – sjuksköterskan, byggjobbaren…

Visa originalinlägg 1 840 fler ord

Modern Psykologi

Det gick trögt för Martin Ingvar att lära sig läsa. Men hans tålmodiga mamma tragglade med honom. Det är inte alla förunnat att ha en sådan mamma. Det är därför han är så arg på den svenska skolan. Att den har tappat greppet om dem som behöver träna. Läs Ann Lagerströms intervju med Martin Ingvar, ur Modern Psykologi: Hjärnan 6/2012.

Neuroforskaren Martin Ingvar är förtvivlad, arg – ja faktiskt rasande. Och nu tvingar han sig själv att säga de där orden som tillhör de sorgligaste han vet:
– Vad var det jag sa!
Det var tjugo år sedan han i en artikel varnade för att svenska barn var på väg att tappa greppet om läsandet. En gång i tiden var Sverige ett föredöme och toppade läskunnighetslistan. Nu har vi halkat ner under 15:e plats, och 25 procent av pojkarna går ut skolan utan att klara av att läsa en lite…

Visa originalinlägg 2 071 fler ord

Pluralistisk svensk identitet är vägen framåt

Under det gångna året har svenskhetens innebörd diskuterats ur olika synvinklar och ofta kopplats till etnicitet. Man är född svensk och bör ha varit svensk i generationer för att få kalla sig svensk. Svenskhet definierad på detta sätt är helt exkluderande för  dem som kommit från andra länder. Svensk kan man aldrig bli. Det är något man är.

Begrepp som assimilation (SD) har ställts mot multikultur.(Kultureliten?). Assimilationsförespråkarna bejakar iden om att invandrare så snabbt som möjligt ska både känna och bete sig som ”svenskar” och smältas ner i den tänkta, givna kulturen.

Mot detta står multikulturalismen som vill bejaka och respektera att invandrare kan värna och behålla sin egen kultur bredvid andra kulturer i samhället. Risken med denna modell är naturligtvis enklavisering och isolering i olika befolkningsmässiga öar.

Begreppet ” pluralistisk svensk identitet” kan visa på en tredje väg att tänka om svenskhet. Betoningen på ordet pluralistisk implicerar att svenskheten inte är av gud given utan innebörden i svensk identitet förändras ständigt i kontakt med nya ideer och erfarenheter. Vare sig julgran, lucia,pepparskaksgubbar och midsommarfirande har en lång historia i vårt land och våra traditioner är i ständig förändring. Denna förändring bör bejakas  enligt pluralisterna och vi ska undvika vår rädsla för nyheter.

Förutom betoning på pluralism betonar begreppet ”pluralistisk svensk identitet” också vikten av att hitta en nationell identitet som inte är baserad på etnicitet utan på den gemensamma känslan och omsorgen om det essentiella i att vara svensk. Det stora projektet framöver är att gemensamt hitta just denna essens.

Frihet, öppenhet, demokrati är några av de begrepp som vi alla kan samlas kring oberoende av ursprung.

Vilka andra ord tycker du är viktiga att få med i din pluralistiska svenska identitet?

Om hur man skapar en seriemördare

Jag har nu blivit färdig med läsningen av Hannes Råstams bok: ”Fallet Thomas Quick”.
Hannes Råstam har gjort ett hästjobb, där han enträget gått igenom förundersökningar i alla de fall Thomas Quick påstått sig ha begått mord. Han visar på ett övertygande sätt hur denna rättsskandal varit möjlig genom en kombination av den mentalt störde Thomas Quicks uppfinningsrikedom, åklagare Christer van der Kwasts äregirighet, vinklade förhörsmetoder och en unken psykiatrisk vårdtradition på Säters mentalsjukhus.

Lägg därtill en underlig psykologisk teori i Sätertappning, som företräds av psykolog Birgitta Ståhle och minnnesforskaren/minneskonstnären Sven Åke Christiansson, som är professor i psykologi i Stockholm och det kan bara barka åt helvete med en osannolik rättsskandal som följd.
I boken beskrivs den sektlika mentalitet, som utvecklas mellan Quick, åklagare, försvarare, förhörsledare,psykiatri och psykologi.

Boken är ett övertygande inlägg i debatten om Thomas Quick som seriemördare alternativt mytoman och visar  hur man ska undvika att blanda psykologi, psykiatri och juridik, om man inte vill skapa en riktig häxbrygd av villfarelser.

 

Läs den!

 

Kränkta fosterbarn

Jag vet att många fosterbarn känner sig kränkta p.g.a. att de varit i fosterhem och man har därför krävt ursäkt och ekonomisk ersättning för vad man utsatts för. Rent juridiskt har staten ingen skyldighet att agera i frågan. En utredning har gjorts, som handlar om barn som varit i fosterhem mellan 1920 till 1980. Utredningen utmynnade i förslag på ursäkt från staten i särskild ceremoni och förslag till 250.000 i ersättning. Regeringen beslutade om att en ursäkt är riktig men inte ekonomisk ersättning.

Med tanke på att tidsperioden ligger långt tillbaka i tiden och att fosterhemsplaceringarna skedde i enlighet med vad man då trodde var rätt, tycker jag att regeringen fattat ett riktigt beslut. En regering måste hålla sig till juridiken och inte tillämpa nutida moral på gamla tider. Annars hamnar vi i ett gungfly av rättsosäkerhet. Hur många barn har inte behandlats illa förr när synen på barn var annorlunda?

Jag tänker då främst på gruppen utvecklingsstörda barn, som på rekommendation av läkare och socialvård, stoppades in på stora institutioner, där de vare sig fick möjlighet till relationer eller ens basal pedagogik. Både fysiska övergrepp och psykiska hörde till vardagen. Ett övergrepp, som drabbade de flesta flickor med utvecklingsstörning, var tvångssterilisering, en behandling, som tillämpades mellan 1936 – 1975, som ett led i den sociala ingenjörskonst, som då omhuldades.

Självklart var detta enorma övergrepp på barn men de går ej att frikoppla från den tidens anda. Det är knappast rimligt att nuvarande regering ska ersätta för detta, hur barbariska vi än tycker att den tidens behandlingar var. Samma tokigheter har man naturligtvis gjort sig skyldig till inom psykiatrin, där behandlingen av patienterna på 20- 50-talet med dagens syn i mångt och mycket var misshandel och vanvård.

Men att rätta till det förflutna med ceremonier och pengar låter sig inte göras.

Satsa pengar på att göra nutidens socialtjänst mer rättssäker om det behövs och satsa inte pengar på vanvård i det förflutna. Land ska med lag byggas. Så låt oss hålla oss till juridiken och inte förfalla i att låta vårt ”tycka synd om” leda till ett ogenomtänkt beslut. Sorgligt om hela frågan förfaller till partipolitiskt taktikiserande.

Politik och prioriteringar

Det börjar bli allt mera tydligt att alliansregeringens politik blir ett mischmash av olika intressen och skilda fokus. Vi ser också vilka partier som vinner och förlorar i de interna förhandlingarna.

KD är den stora förloraren och har givit upp sin kamp för rättvisa pensioner men får igenom gåvor till vissa ideella/ religiösa föreningar. Knappast ett utfall, som gör deras väljare speciellt glada. Ska bli spännande att se listan på trossamfund , som blir avdragsgilla.

C får gehör för sänkningen av restaurangmomsen, en kostsam och onödig framgång.

FP med major Björklund får härja fritt i skolan och har nu också talat om att det är mer katederundervisning, som behövs i matematik.

M slipper uppfylla löftet till pensonärerna om bättre pensioner och fortsätter drömma om ytterligare jobbskatteavdrag och så får man ju ändå fortsätta regera även om det måste kännas lite pinsamt att behöva försvara övriga partiers konstiga förslag.

Förlorare på kompromisserna i regeringen är främst sjuka och pensionärer.

Genom att välja att satsa på kostsam sänkning av restarangmoms istf en mindre kostsam höjning av pensionerna, gör man ett tydligt ideologiskt val. Sänkningen av momsen är dubbelt så dyr som utlovad satsning på pensionärerna. Dessutom är det mycket osäkert om momsen får några som helst effekter på sysselsättningen. Mer sannolikt är att sänkningen av restarangmomsen varken leder till mer jobb eller sänkning av priserna utan enbart till bättre profit för ägarna. Så har det gått i Finland, där man inte kunnat notera att deras momssänkning  hade någon effekt på sysselsättningen i branchen.

Nu får vi se om det finns skarpa genomtänkta förslag från oppositionen som bättre gagnar svenska folket.

 

EU på tapeten igen

Visst är Juholt velig och dåligt insatt i EU-politiken, vilket sannolikt förhindrar många misstag. Att idag förordna inordning i Eurosamarbetet är direkt korkat när vi ser hur hela projektet av naturliga orsaker krakelerar. Hur har man kunnat tro att det i längden går att hålla samman olika länders ekonomi, när förutsättningarna är så olika. Receptet torde vara mer överstatlighet och ännu mer tvångströja på enskilda länder. Vem utom Folkpartiet vill ha en sådan utveckling?

Håkan Juholt och omdömet – en fortsättning.

Socialdemokratins ledare Håkan Juholts smekmånad med svenska folket är nu sannolikt över. 1:a maj eldade han på de stämningar inom partiet, som var kritiska till fortsatta Gripeninsatser, genom att lova att dra hem Gripen och att Socialdemokraternas inställning var att man borde satsa på enbart humanitära insatser. Under tryck från flera håll ändrade sig Juholt idag och öppnade för fortsatta militära insatser men inte med flygplan. I stället kunde ju militära insatser genom marinen förordas. Samtidigt hävdar han och den försvarspolitiske talesmannen Urban Ahlin att socialdemokratin hela tiden d.v.s. under en hel månad menat samma sak och att ingenting förändrats i inställning till insatser i Libyen.  Uppenbarligen är det mer än jag, som uppfattat den socialdemokratiska hållningen som instabil och oppurtinistisk. Ungdomsförbundets ordförande Jytte Guteland uttryckte det ungefär så att hon inte tyckte att socialdemokratisk politik skulle likna barns hoppande mellan olika rutor när de ”hoppade hage”.

Juholt har nu på kort tid inordnat sig i en gedigen tradition av internationella komiker. Kullerbyttorna retoriskt de senaste två veckorna skulle t.o.m. gjort Groucho Marx avundsjuk.

Försvarspolitik lär ju vara Håkan Juholts bästa gren. Jag ser därför fram emot kommande prestationer.

Jag är idag extra glad över att jag lämnade socialdemokratin i samband med den knepiga process där han utsågs till partiledare.